kontakty telefony lékárny

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky lekarna-eshop.com dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR). Naše internetová lékárna respektuje právo na ochranu osobních údajů a bere GDPR vážně. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek lekarna-eshop.com, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V textu níže zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak a k jakým účelům je používáme a jak máte možnost ovlivnit jejich použití. Zavedli jsme dostatečné technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Používání osobních údajů, které získáváme přímo od uživatelů našeho webu, se bude omezovat na účely, k nimž byly takové údaje shromážděny v souladu s podmínkami těchto Zásad.

1. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může ze strany internetové lékárny lekarna-eshop.com dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1.1. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Lékárna eshop může při poskytování svých služeb, uzavření a plnění smlouvy zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

Osobní identifikační a kontaktní údaje:

 • Jméno a příjmení;

 • Doručovací adresa;

 • Fakturační adresa;

 • E-mail;

 • Telefonní číslo

Údaje o užívání služeb a platební morálce:

 • Druh a specifikace poskytnutých služeb a jejich cena;

 • Informace o platbě;

Údaje z komunikace mezi lekarna-eshop.com a zákazníkem:

 • Zápisy osobní komunikace při osobním kontaktu;

 • Písemná a elektronická komunikace;

 • Zápisy z telefonických hovorů;

 • Záznamy z telefonických hovorů;

1.2. Údaje zpracované na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů lekarna-eshop.com, ale jejich zpracování nám umožní zlepšovat služby a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Osobní údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • využití kontaktních údajů pro marketing (zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

 • záznamy o chování na webových stránkách lekarna-eshop.com získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek lekarna-eshop.com a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

1.3. Připojení k webové stránce lekarna-eshop.com

Když se připojíte k webové stránce lekarna-eshop.com, přestože nejste registrováni jako uživatel, spravujeme níže uvedené údaje (soubory údajů):

 • IP vašeho zařízení;

 • informace o prohlížeči, používaném ve vašem zařízení;

 • obsah a URL adresy, ke kterým se připojujete;

 • datum a čas připojení.

V případě, že se připojujete pomocí mobilních zařízení, níže uvedené soubory údajů jsou rovněž zaznamenávány:

 • model a výrobce vašeho mobilního zařízení;

 • operační systém vašeho mobilního zařízení („iOS“, „Android“).

Bez vašeho výslovného povolení nepoužijeme výše uvedené osobní údaje, obzvlášť IP adresu, s výjimkou případu, kdy by takové použití bylo nezbytné (i) k poskytování našich služeb a (nebo) (ii) za účelem bezpečnosti, konkrétně proti kybernetickým útokům, takovým, jako je shromažďování údajů, nebo za účelem prevence narušení poskytování služeb a prevence programů nedisponujících povolením.

2. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

2.1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů lekarna-eshop.com

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností lekarna-eshop.com a ochranu oprávněných zájmů lekarna-eshop.com je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • poskytování zboží a služeb

 • zpracování objednávek a doručení objednaného zboží

 • komunikaci se zákazníkem a správě smluvního vztahu

 • analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb uživatelům

 • plnění zákonných povinností; a

 • k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro zpracování vaší objednávky a naplnění kupní smlouvy, popř. po dobu trvání smluvního vztahu. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Při zakoupení zboží ze stránek lekarna-eshop.com naše společnost je oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a e-lékárnou lekarna-eshop.com po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi internetovou lékárnou lekarna-eshop.com a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je lekarna-eshop.com oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od posledního jednání.

2.2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb lekarna-eshop.com

Abychom mohli zpracovat vaše objednávky a doručit vám objednané zboží a služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy.

V souvislosti s užíváním produktů a služeb naší lékárny online lekarna-eshop.com můžeme využít kontaktní údaje k zaslání informací ohledně těchto užívaných produktů a služeb s tím, že zákazník si může zvolit, jaké a zda vůbec chce informace dostávat.

Primárně se jedná o vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb lekarna-eshop.com v souvislosti s užívanými produkty a službami s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně přiložených informací k vyúčtování) a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

2.3. Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje využívat pro zasílání novinek o našich zboží, akčních cenách a jiná obchodní sdělení související s produkty společnosti lekarna-eshop.com.

Potvrzením toho, že chcete dostávat marketingová sdělení, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely společnosti lekarna-eshop.com.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

2.4. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů.

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

3. Použití cookies

Pokud nastavení vašeho prohlížeče povoluje cookies, zpracováváme o uživateli záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách lekarna-eshop.com, a to pro účely zajištění lepšího provozu našich internetových stránek. Některé používané cookies jsou nutné k funkcionalitě a fungování tohoto webu. Zahrnuje to cookies, které vám umožňují připojit se k zabezpečené části naší platformy, zakoupit zboží nebo používat systém elektronických plateb. Většina cookies z vašeho zařízení se vymaže po odpojení vašeho prohlížeče (cookies návštěvy). Informace chráněné v nezbytných cookies používáme pouze k tomu, abychom poskytovali požadované služby a funkce.

Když se připojujete k stránkám lekarna-eshop.com, ukazujeme vám sdělení o cookies a po získání vašeho svolení vás požádáme o umožnění uložení dodatečných cookies ve vašem počítači. Tato cookies nejsou nutná k funkcionalitě a fungování naší online lékárny.

Svůj webový prohlížeč můžete konfigurovat tak, že odmítnete některá nebo všechna cookies, anebo tak, aby byl vždy vyžadován souhlas s jejich přijetím. Jestliže cookies odmítnete, funkcionalita některých z našich služeb může být omezena. Informace o tom, jak můžete změnit nastavení svého webového prohlížeče, najdete na https://www.aboutcookies.org/

4. Používání Google Analytics

Webové stránky lekarna-eshop.com používají webovou analytiku prostřednictvím Google Analytics, Google Inc („Google“) poskytovanou službu webové analýzy. Google Analytics používá cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak užíváte webovou stránku. Cookies vytvářejí informace spojené s tím, jak používáte tuto webovou stránku, a jsou chráněné na serveru Googlu v USA. Na našem webu jsme aktivovali anonymní IP, a proto v členských státech EU a v jiných zemích, které podepsaly dohodu o evropském hospodářském prostoru, vaši IP adresu Google předem zkrátí. Úplná IP adresa bude předána a chráněna na serveru Googlu v USA pouze za výjimečných okolností. Google tyto informace používá jménem Lékárna eshop ve snaze o zhodnocení toho, jak využíváte webové stránky, vytvoření zpráv o aktivitě webové stránky lekarna-eshop.com. Jako část funkcionality Google Analytics IP adresa vaší webové stránky nebude spojována s jinými údaji, kterými disponuje Google. Můžete nepovolit, aby ve vašem počítači byla ukládána cookies, a to změnou nastavení svého webového prohlížeče. V případě že to uděláte, některé funkce webové stránky pro vás mohou být omezené. Také můžete zabránit Googlu v zaznamenávání údajů uložených cookies založených na tom, jak používáte webovou stránku (včetně vaší IP adresy) a spravovat takové údaje stažením a instalací doplňku webového prohlížeče z http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

V případě, že máte zájem o seznámení se se zásadami ochrany osobních údajů Googlu, klikněte na odkaz zde.

5. Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

6. Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům a informace, jaké údaje o vás zpracovává. Dále máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření z narušení ochrany osobního a soukromého života, která by měla být zapříčiněna zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat adekvátní vysvětlení. Subjekt údajů má nárok kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě, že tak učiníte, Vaše údaje budou vymazány. Upozorňujeme, že výmaz se netýká osobních údajů, které Správce potřebuje pro splnění povinností udělených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.Více informacíZDE